Waar moet je op letten als je kunstgras hebt gelegd?

Voor de installatie

- Alle wortels, planten, begroeiing, onkruid en dergelijke zorgvuldig verwijderen. Speciale aandacht voor woekerende gewassen zoals bamboe, riet, japans holkruid en vergelijkbare soorten. Zorg ervoor dat deze volledig zijn uitgegraven.

- Indien je in een omgeving zit waar mollen, woelmuizen of andere vergelijkbare gravers voorkomen, dien je ervoor te zorgen dat er systemen worden aangebracht die deze diertjes weghouden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze medewerkers. ResiGrass kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor verzakkingen van aangelegd kunstgras, veroorzaakt door natuurfenomenen, door dieren omgewoelde ondergrond, stormschade en dergelijke meer. Wij verwijzen hiervoor uitdrukkeljk naar onze Algemene Voorwaarden.

- Verzakkingen, putten, oneffenheden opvullen en ervoor zorgen dat het terrein op het juiste niveau ligt. Hou hierbij rekening met eventuele boordstenen.

- Zorg ervoor dat er geen leidingen, kabels, dakbedekking beschadigd kunnen worden bij het vastzetten van de grasmatten en geef duidelijk aan welke de vrije ruimte is voor het gebruik van nagels of ander bevestigingsmateriaal.  ResiGrass is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van de ondergrond indien je ons niet schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van de aanwezigheid van mogelijk te beschadigen infrastructuur en/ of de te nemen voorzorgsmaatregelen in dat kader. 

Vlak na de installatie

- Gedurende minimum 24 uren na de installatie het kunstgras niet betreden zodat de lijm kan uitharden en vermeden wordt dat de naden uit elkaar worden gelopen

- Een week na de installatie eventueel met een harde veegborstel tegen de grassprieten in het kunstgras opborstelen.

Om schade te voorkomen

- Geen tuinslang gevuld met water tijdens hete zomerdagen op het gras laten liggen. Let ook op voor eventuele reflectie door glazen koepels, ramen of glaspartijen. Dat kan smeltplekken veroorzaken doordat dit als loep gaat werken waardoor de temperatuur van het kunstgras het smeltpunt (75 à 80°C) kan overschrijden. Hetzelfde effect kan voorkomen indien u ramen met zonwerende folie bedekt en zo een reflecterend scherm creëert. 

- Niet met stoelen en tafels schuiven over de grasmat. Dit kan werken als 'messen' en de grassprieten afsnijden, zoals ook natuurlijk gras beschadigd zou worden.

- Let op bij het gebruik van BBQ's of andere hittebronnen. Stel deze bij voorkeur niet op het kunstgras om smeltplekken te vermijden.

- Zorg voor regelmatig en aangepast onderhoud in functie van het gebruik en de toepassing.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Laat hieronder je gegevens achter,
dan bellen wij u terug.