Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.


De consument heeft het recht aan ResiGrass mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het herroepingsrecht geldt niet indien de geleverde goederen op maat van de klant zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien kunstgras wordt aangekocht in een hoeveelheid die afwijkt van volledige rollen en/of  op maat versneden wordt in functie van de behoefte van de klant. Voor kunsthagen is dit eveneens het geval indien de klant hoeveelheden besteld, kleiner dan de opgegeven verpakkingseenheden.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst. We raden aan dit te doen  dmv het bezorgen van een ingevuld formulier voor herroeping per e mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . U kan eventueel ook een andere ondubbelzinnige verklaring bezorgen.

De goederen dienen binnen de 14 dagen vanaf de datum waarop  het herroepingsrecht werd uitgeoefend op uw kosten terug bezorgd/overhandigd te worden aan ResiGrass, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren, tijdens de normale openingsuren.


Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) of gespecialiseerd vervoerbedrijf voor rollen tot 4.00 meter lengte, te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ResiGrass zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Indien de waarde van de producten op één of andere manier is verminderd, behoudt ResiGrass het recht om de Klant verantwoordelijk te houden en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van de producten als het gevolg van het gebruik ervan door de Klant, die buiten de noodzaak vallen om de goede kwaliteit ervan vast te stellen. 

U wordt gevraagd de artikelen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs terug te bezorgen. Indien dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding toe te passen in overeenstemming met de geleden schade.

Indien de overeenkomst de uitvoering van diensten inhoudt en deze diensten geleverd worden tijdens de herroepingsperiode, zal de Klant de reeds geleverde diensten betalen tot op het moment dat de Klant de herroeping uitoefent - conform de hierin beschreven procedure - ten belope van het proportioneel deel ten aanzien van de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn


  2° betreffende de levering van goederen die volgens de afmetingen en/of specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, zoals bv.vermeld in §2 van dit artikel

3° in het geval van dringende herstellingen in opdracht van de klant

 

Klachten/Geschillen

Bezoek het ODR-platform indien u een oplossing zoekt voor uw consumentenprobleem.
Ons e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Laat hieronder je gegevens achter,
dan bellen wij u terug.