Skip to content
Select Filter
Close Filter

ResiTurf Pro 819 G

€144.00/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 819 G

€144.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 4197

Höhe (mm): 27

Verwendung: Golf

Resigrass Pet

€102,00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pet

€102,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 27

Höhe (mm): 30

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 539 New

€69.60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 539 New

€69.60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3430

Höhe (mm): 67

Verwendung: Mäßig Gebrauch

Resigrass Pro 473 M

€62.40/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 473 M

€62.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3340

Höhe (mm): 52

Verwendung: Mäßig Gebrauch

Resigrass 573 M

€62,40/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass 573 M

€62,40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²):

Höhe (mm):

Verwendung: Normaler Gebrauch

ResiTurf Pro 818 G

€57.60/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 818 G

€57.60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2505

Höhe (mm): 17

Verwendung: Golf

Resigrass Pro 530 New

€55.20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 530 New

€55.20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2523

Höhe (mm): 32

Verwendung: Fuerzertifidat Cfl-Sa1

Resigrass Pro 543

€54.60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 543

€54.60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2907

Höhe (mm): 47

Verwendung:

Resigrass Pro 459 01

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 01

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 459 02

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 02

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 459 04

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 04

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 459 03

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 03

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 459 09

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 09

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 459 10

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 10

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2270

Höhe (mm): 26

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass ECO 2 C

€54.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass ECO 2 C

€54.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2190

Höhe (mm): 42

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 535 De Luxe

€51.66/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 535 De Luxe

€51.66/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3155

Höhe (mm): 50

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 906 M

€50.80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 906 M

€50.80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3104

Höhe (mm): 47

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 440 M

€49,20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 440 M

€49,20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3155

Höhe (mm): 42

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 405 M

€48,00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 405 M

€48,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2825

Höhe (mm): 28

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass ECO 4

€46.80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass ECO 4

€46.80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1825

Höhe (mm): 42

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 437 DL

€45.60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 437 DL

€45.60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2370

Höhe (mm): 42

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 533 M

€45,60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 533 M

€45,60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3335

Höhe (mm): 42

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 540 M

€45,60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 540 M

€45,60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2487

Höhe (mm): 42

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 444 New

€44.40/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 444 New

€44.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2431

Höhe (mm): 38

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 538 M

€43.20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 538 M

€43.20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2260

Höhe (mm): 36

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass ECO 1 C

€43.20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass ECO 1 C

€43.20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1730

Höhe (mm): 34

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 544

€42.84/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 544

€42.84/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2590

Höhe (mm): 47

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 464 M

€42.00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 464 M

€42.00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 3650

Höhe (mm): 26

Verwendung: Sport

Resigrass Pro 521De Luxe

€42,00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 521De Luxe

€42,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2265

Höhe (mm): 47

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 517 M

€40.80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 517 M

€40.80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2763

Höhe (mm): 39

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 524 M

€40,80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 524 M

€40,80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2571

Höhe (mm): 27

Verwendung: Fussball

Resigrass Pro 542

€40.80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 542

€40.80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2393

Höhe (mm): 32

Verwendung: Normaler Gebrauch

Resigrass Pro 459 02 light with CFL-S1

€40.46/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 459 02 light with CFL-S1

€40.46/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1781

Höhe (mm): 20

Verwendung: Fire retardant

Resigrass Pro 406 Wil

€39,60/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 406 Wil

€39,60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1425

Höhe (mm): 32

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 820 G

€39.60/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 820 G

€39.60/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2384

Höhe (mm): 14

Verwendung: Sport

ResiTurf Pro 815 New Green

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New Green

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 815 New Red

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New Red

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 815 New Blue

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New Blue

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 815 New White

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New White

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 815 New Yellow

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New Yellow

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

ResiTurf Pro 815 New Black

€38.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 815 New Black

€38.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 14

Verwendung: Spielplätze

Resigrass Pro 457 New

€36.90/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 457 New

€36.90/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2001

Höhe (mm): 28

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf Pro 808 NEW

€36,00/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 808 NEW

€36,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2250

Höhe (mm): 16

Verwendung: Sports

ResiTurf Pro 812 01

€35.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 812 01

€35.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1826

Höhe (mm): 12

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf Pro 812 02

€35.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 812 02

€35.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1826

Höhe (mm): 12

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf Pro 812 03

€35.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 812 03

€35.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1826

Höhe (mm): 12

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf Pro 812 05

€35.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 812 05

€35.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1826

Höhe (mm): 12

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf Pro 812 04

€35.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 812 04

€35.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1826

Höhe (mm): 12

Verwendung: Viel belaufen

Resigrass Pro 541

€34,20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 541

€34,20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 836

Höhe (mm): 32

Verwendung: Mäßig Gebrauch

ResiTurf Pro 611 M

€32.40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 611 M

€32.40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2284

Höhe (mm): 12

Verwendung: Sport

Resigrass Pro 512 New

€27.96/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 512 New

€27.96/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2159

Höhe (mm): 27

Verwendung: Viel belaufen

ResiTurf 605 G

€27,00/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf 605 G

€27,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2434

Höhe (mm): 14

Verwendung: Sport

Resigrass Pro 468 DL

€26.70/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 468 DL

€26.70/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1738

Höhe (mm): 30

Verwendung: Mäßig Gebrauch

Resigrass Pro 526 New

€24.18/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass Pro 526 New

€24.18/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 1610

Höhe (mm): 30

Verwendung: Mäßig Gebrauch

ResiTurf Pro 610 M

€23,40/m²(inkl. MwSt.)

ResiTurf Pro 610 M

€23,40/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2164

Höhe (mm): 22

Verwendung: Sport

Resigrass 262 M

€22,20/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass 262 M

€22,20/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2585

Höhe (mm): 62

Verwendung: Fussball

Resigrass 261 M

€21,00/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass 261 M

€21,00/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2375

Höhe (mm): 52

Verwendung: Fussball

Resigrass 260 M

€19.80/m²(inkl. MwSt.)

Resigrass 260 M

€19.80/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 2165

Höhe (mm): 42

Verwendung: Fussball

Select Filter
Close Filter

ResiLeaf VG Pink Flower - 3m²

€432,00(inkl. MwSt.)

ResiLeaf VG Pink Flower - 3m²

€432,00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 10200

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Exotic weiß - 3 m²

€432.00(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Exotic weiß - 3 m²

€432.00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 10200

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Mixed - 3m²

€295.20/BOX (3m²)(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Mixed - 3m²

€295.20/BOX (3m²) (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 8500

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Lorbeer - 3m²

€280.80/BOX (3m²)(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Lorbeer - 3m²

€280.80/BOX (3m²) (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 8950

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Veronica - 3m²

€270.00(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Veronica - 3m²

€270.00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 6700

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Lavender Veronica - 3m²

€270.00(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Lavender Veronica - 3m²

€270.00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 6700

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Buxus - 3m²

€252.00/BOX (3m²)(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Buxus - 3m²

€252.00/BOX (3m²) (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 8500

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Clover - 3m²

€252.00(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Clover - 3m²

€252.00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 7000

Höhe (g/m²):

Verwendung:

ResiLeaf Euonymus - 3m²

€252.00/BOX (3m²)(inkl. MwSt.)

ResiLeaf Euonymus - 3m²

€252.00/BOX (3m²) (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 8500

Höhe (g/m²):

Verwendung:

Select Filter
Close Filter

ResiShock 20 D

€2.839.20/115 m²(inkl. MwSt.)

ResiShock 20 D

€2.839.20/115 m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 385000

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiBase 10 mm

€198.00/10 m²(inkl. MwSt.)

ResiBase 10 mm

€198.00/10 m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 20000

Höhe (g/m²):

Usage:

Resiglue 1C ECO

€92.4/eimer(inkl. MwSt.)

Resiglue 1C ECO

€92.4/eimer (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 4000

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiGlue All Weather 2C - 6.6kg

€79.20(inkl. MwSt.)

ResiGlue All Weather 2C - 6.6kg

€79.20 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 6600

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiTape

€66.00/10 M(inkl. MwSt.)

ResiTape

€66.00/10 M (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 890

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiBand

€50.04/30 M(inkl. MwSt.)

ResiBand

€50.04/30 M (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 900

Höhe (g/m²):

Usage:

RESICLEAN

€40.80/5 Liter(inkl. MwSt.)

RESICLEAN

€40.80/5 Liter (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²):

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiKnife Black

€30,00(inkl. MwSt.)

ResiKnife Black

€30,00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 162

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiKnife Silver

€30.00(inkl. MwSt.)

ResiKnife Silver

€30.00 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 162

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiFix

€24,00/20 St(inkl. MwSt.)

ResiFix

€24,00/20 St (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 890

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiStick 1C

€23.40/St(inkl. MwSt.)

ResiStick 1C

€23.40/St (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²):

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiNail

€12.00/20 St(inkl. MwSt.)

ResiNail

€12.00/20 St (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 890

Höhe (g/m²):

Usage:

Cutting blades for cutter knife

€4,80(inkl. MwSt.)

Cutting blades for cutter knife

€4,80 (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 38

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiGeo

€2.84/m²(inkl. MwSt.)

ResiGeo

€2.84/m² (inkl. MwSt.)

Gewicht (g/m²): 120

Höhe (g/m²):

Usage:

ResiShock

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ResiShock

Gewicht (g/m²):

Höhe (g/m²):

Usage: